به وبلاگ تابستانه خوش آمدید
اوقات خوشی را در تابستان برایتان آرزو دارم
قالب وبلاگ

در هر ردیف،حرف اوّل کلمه ها را به ترتیب کنار هم بگذار تا یک کلمه درست شود.

چرخ-امتحان-دوچرخه-راه-

ظاهر-ردیف- فرشته-معلّم- سماور- وحید-اداره-کبوتر-

رضااز کتابفروشی یک کتاب داستان خریدکه 15 قصّه داشت،او روز اوّل4داستان این کتاب را و روزدوم6داستان را خواند.رضادراین دو روز چند داستان خوانده است؟

او چند داستان دیگر بخواند کتابش تمام می شود؟

5 عدد زوج دو رقمی بنویسید.

دور ده تایی عددها خط بسته بکشیدوباهر عدد ده تایی یک عدد دورقمی دیگر بنویسید که هر دو رقم آن مثل هم باشد؟

23-98-54-45-89-34-43-25-52-67-76-86-12-13-65-56-19-79-35-53-32-68-21-31-

عزیزان عددهای تکراری را ننویسید

 


[ یکشنبه 8 مرداد 1391 ] [ 03:38 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]
حضرت رسول(ص) فرمودند: هر کس در این ماه  بسیار بر من صلوات فرستد،خدا سنگین تر گرداند ،ترازوی عمل او رادر روزی که ترازوی اعمال سبک باشد.(بر گرفته از مفاتیح الجنان)
[ شنبه 7 مرداد 1391 ] [ 05:23 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

شاگرد به فروشنده گفت:آقا تقویم داری؟

فروشنده:چه نوع تقویمی ؟

شاگرد :تقویمی که تعطیلی زیاد داشته باشد.


[ شنبه 7 مرداد 1391 ] [ 05:19 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

 

 

یکی از حروف های(( ساکت)) را تغییر بده تا نام یک لباس شود.

در هر ردیف حرف های آخر کلمه ها را به ترتیب کنار هم قرار بده تا نام یک حیوان شود.

توپ، موش،لانه...........

تاپ،فیل،زمین، رگ........

زاغ،مشق،کاموا،تاب........

تاس،ترازو،آناناس،تانک........

                               

در هر ردیف حرف ها را از شماره ی 1تا 5 را مرتّب کنید تا یک کلمه شود.

پـ             ا           و               چـ                ن

3            4           3              1                  5

لـ            شـ           ا               و                  ر

2            1           4             3                  5

حالا دوباره به تمرینات وبلاگ در قسمت ،تمرین تلفیقی مراجعه کنید و یک بار دیگر آن تمرین را انجام بدهید.امیدوارم با توجّه به توضیحی که در کلاس دادم،بتوانید ،سریع تمرین را حل کنید.در ضمن نگران نباشید اگر این با ز هم  نتوانستید تمرین را حل کنید ،روز چهارشنبه چند نمونه پای تابلو تمرین می دهم


[ شنبه 7 مرداد 1391 ] [ 05:10 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]
هر که خلق را در این ماه نیکو گرداند،بر صراط آسان بگذرد و در روزی که قدم ها برآن لغزد و هر که سبک گرداند در این ماه خدمت غلام و کنیز خود را خدا در قیامت حساب او را آسان گرداند.(بر گرفته از مفاتیح الجنان ).
[ جمعه 6 مرداد 1391 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]
[ پنجشنبه 5 مرداد 1391 ] [ 11:05 ب.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

هر که در این ماه یتیم را گرامی دارد، خداوند او را در قیامت گرامی می دارد.

(بر گرفته از مفا تیح الجنان)


[ پنجشنبه 5 مرداد 1391 ] [ 04:39 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

متن زیر را بخوانید و فقط به سوالات زیر پاسخ دهید.

سفر با قطارودیدن آثار تار یخی

روز اوّل تابستان بود.تمام مدرسه ها تعطیل شده بود. بچّه ها خیلی حوصله شان سر رفته بود.آقا صادق از اداره آمدو گفت:آیا دوست دارید،فردا به  اصفهان  برویم ؟ همه خیلی خوش حال شدندوقرار شد با همکاری یک دیگر وسایل را جمع کنند وبعداز ظهر ساعت 3 باقطار، حرکت کنند.در قطارهمه به پنجره نگاه می کردند ولذّت می بردند محمّد از پدرش پرسید:ما چند ساعت دیگر به اصفهان می رسیم؟ آقا صادق گفت:فردا صبح ساعت9 ،عمو رضا ما را به خانه ی خودمی برد.مادرشان طاهره خانم، در قطاربا زنی که تنها سفر می کرد،صحبت می کرد،تا آن زن احساس تنهایی نکند.صبح عمو رضا با پژوآمد و آنان رابه خانه ی خود برد.همه بعد از کمی صحبت و خوردن میوه قرار شد،کمی استراحت کنند.عمو رضا گفت:عزیزان،می خواهم شما را عصر به منارجنبان اصفهان ببرم.محمّدگفت:عمو جان،منارجنبان کجاست؟ عمو گفت:منارجنبان درغرب اصفهان،در سه راه اصفهان به نجف آباد در دهکده ای  به نام کارلان واقع شده است.همه بعداز کمی استراحت و حمّام آماده شدند تا به دیدن منارجنبان بروند.محمّد از پدرش پرسید:چرا  به آن منارجنبان می گویند؟فاطمه خانم زن عموی آنان فوری گفت:زیرابا حرکت دادن یکی از مناره ها، مناره ی دیگر که در نزدیک آن قرار دارد،نیز حرکت می کند.محمّد گفت :چه قدر جالب!عمو گفت:از همه جالب تر این است حتّی، اگر ظرف آبی روی سنگی درآن ساختمان بگذاریم،آب هم داخل ظرف حرکت می کند.بچّه ها از دیدن این همه زیبایی و قدرت خدا تعجّب کردند.عمو رضا گفت:عصر جمعه شما را به میدان نقش جهان (میدان امام) می برم،تا صنایع دستی و قلم زنی های اصفهان را به شما نشان می دهم.آنان از عمو و زن عموی خود سپاس گزاری کردند و گفتند:به ما خیلی خوش گذشت

عزیزان آیا شما تا به حال منارجنبان اصفهان رفته اید؟چه تغییری کرده است ؟

 آیا مثل قبل هنوز حرکت می کند؟علت آن چیست؟

بچّه ها در میدان نقش جهان چه آثاری رادیدند؟

عزیزان نام چند آثار تاریخی دیگر اصفهان رابنویسید.

 

 


[ پنجشنبه 5 مرداد 1391 ] [ 04:37 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

 به درستی که در های بهشت در این ماه گشاده است.


[ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

نقطه های کلمه ی ((گیج)) را کم ،اضافه و یا جا به جا کن تا یک کلمه ی جدیددرست شود.

نام چند حیوان را بنویس که فقط 2 حرف داشته باشد.


[ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

تا تنور گرم است،نان رابچسبان!

در قدیم نانوایی ها تنورهایی داشتند که با وسایل ابتدایی مانند هیزم،زغال وبعدها با وسایل دیگر گرم می شد.مسئول روشن کردن تنور،باید زودتر از بقیّه دست به کار می شد و ابتدا تنور را خوب گرم می کرد،و ساعتی بعد شاطر (نانوا)خمیرگیرو بقیّه مشغول کار می شدند و نان را آماده می کردند.اگر تنور سرد یا زیاد از حد داغ بود،نان یا خمیر می شدیا می سوخت.

کاربرد:

هر گاه فرصت وزمان مناسب برای شروع کاری فراهم باشد،این مثل رابه  کار می برندو این معنا ست که همه چیز وهمه امکانات، برای قصد ومنظور تو یا شروع کار آماده است؛پس دست به کار شو!

تا می توانی تلاش کن، که عمر رفته دیگر بازنمی گردد.از وقت خود به خوبی استفاده کن.


[ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ 02:21 ب.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

افطار ی دادن روزه داران، اگر چه به نصف خرما باشد واگربه یک شربت،

ویا آبی بسیار ثواب دارد.


[ سه شنبه 3 مرداد 1391 ] [ 08:37 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

در هر ردیف حرف ها را از 1 تا آخر مرتب کن تا جمله ای ساخته شود.       

ر    و    مـ    ا    ز   ر  ن  ت  د  ش  سـ  م  و  ا  د  ر

4 - 10 -1 14- 5 -15- 2-12-13-6-11-16-3-8-9-7

 


[ سه شنبه 3 مرداد 1391 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

کدام جزیره ی ایران است که وارانه اش را دانش آموز ان می نویسند؟

در کلاس وتوی خانه               دوست میز است ،بی بهانه؟

لطیفه:

بیمار:آقای دکتر،گمان می کنم سیاه سرفه گرفته باشم.

دکتر:پس لطفاًاین جا سرفه نکنید ،چون تازه رنگ کرده ایم!


[ سه شنبه 3 مرداد 1391 ] [ 08:21 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

 

عزیزانم امیدوارم فردا سر ساعت به کلاس بیایید.فراموش نکنید دفتر تابستا نه،مداد رنگی،کتاب قرآن وشیشه ی آب

را همراه خود بیاورید.

در هر ردیف فقط2 کلمه به هم ربط دارند آن ها را مشخص کنید.

اسب-سوزن-ساختمان-سعید-شتر

دریا-دکتر- مدرسه- تازه- رودخانه

                                                                                                              سیاه-ماشین-پاکیزه- زرد-علف

نام چند میوه را بنویس که نقطه نداشته باشد.

به اعضای بدن خود خوب توجّه کن،نام 4 عضو بدن را بنویس که 2 حرف داشته باشد.

اگر جای یکی از نقطه های (( زنان ))را عوض کنی ،نام یکی از اعضای بدن می شود،آن را پیدا کن.

حرف های کدام یک از کلمه های زیررا اگراز آخر به اوّل بنویسی،نام یک غذا درست می شود.

1-راکت     2-بابک           3-ساکت         4-وک وک

 


[ سه شنبه 3 مرداد 1391 ] [ 08:07 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 6 :: ... 2 3 4 5 6

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
< src=http://flashmanavi.persiangig.com/madahiflash2/helei-zemzeme.swf width=133 height=110 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent">

كد موسیقی برای وبلاگ


WeblogSkin

href=


href="h/java/hadis/04.js">
www.20Tools.com -->

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

src="http://www.webmaster.iran-forum.ir/tools/clock/23.js">

href="http://www.webmaster.iran-forum.ir/tools/clock">ساعت فلش
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو