به وبلاگ تابستانه خوش آمدید http://toghani.mihanblog.com 2020-03-30T14:01:07+01:00 text/html 2012-09-21T20:02:22+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور اطلاعیه http://toghani.mihanblog.com/post/375 <p> <font size="4">از اول مهر ماه وبلاگ به این آدرس تغییر کرد.</font></p><p><font size="3">www.toghanipour.mihanblog.com</font></p> text/html 2012-09-20T04:41:53+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور وداع http://toghani.mihanblog.com/post/374 <p align="justify"><font size="3"> </font></p><p dir="LTR" align="justify"><font size="3">عزیزان امروز ،آخرین روزی است ،که با شما دانش آموز کلاس اوّل دبستان اما م محمّد باقر (ع) هستم. امیدوارم سال دوم،سال خوبی همراه با موفقیّت برای شما عزیزان باشد.یک سال در کنار شما به خوبی گذراندم،بسیار خوش حال هستم ،که همه ی شما خیلی خوب می خوانید ومی نویسید.واقعا دلم می گیرد،ولی باز امید دارم،که شما عزیزان را هر روز در حیاط می بینم.عزیزان هر روز به وبلاگ معلّمین کلاس دوم سر بزنید واز مطالب آن استفاده کنید.گاهی هم از معلّم کلاس اوّل خود یاد کنید،و به وبلاگ سال جدید سر بزنید و یاد خاطرات کلاس اوّل خود را فراموش نکنید،اگر فرصت کردید در قسمت مطالب برایم صحبت کنیدو بدانید همه ی شما ها را بسیار دوست دارم،در ضمن روز شنبه جایزه های دانش آموزان وظیفه شناس داده می شود.به امید دیدارو موفقیّت شما آینده سازان مملکت در آخر یک سفارش به شما عزیزان دارم . سعی کنی همیشه نماز را سر</font><font size="3">اذان بخوانیدو برای فرج آقا مهدی صاحب زمان(عج اللّه) دعا کنید. خداحافظ</font><img alt="" src="http://www.img4up.com/up2/82473698793085149545.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></p><p dir="LTR" align="justify"><br></p><p align="justify"><font size="3"> <font face="Arial (Arabic)"><font face="Arial (Arabic)"><span lang="FA"></span></font></font></font></p> text/html 2012-09-19T18:38:23+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور پیامبر اکرم(ص) فرمودند: http://toghani.mihanblog.com/post/373 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هر کس از خانه اش برای فراگیری علم و دانش بیرون رود،هفتاد هزار ملک او را بدرقه و&nbsp;مشایعت می کنندو طلب&nbsp; استغفار می نمایند.</font> text/html 2012-09-19T18:30:17+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور آخرین روزهای تابستان http://toghani.mihanblog.com/post/372 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عزیزانم همان طور که می دانید،دو روز دیگر سال جدید تحصیلی شرو ع می شود . حتما شما عزیزان وسایل خود را آماده کرده اید،در روز جمعه کتا ب های کلاس اوّل خود را بخوانید.ویک مروری بر روی برگه ی هم صداها داشته باشید.تمریناتی درمورد ،محور ها و جمع و تفریق ها ،مسئله ها داشته باشید.به امید موفقیّت شما عزیزان.</font> text/html 2012-09-18T04:01:30+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور حدیث http://toghani.mihanblog.com/post/371 <p align="justify"><font color="#003300"><font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رسول خدا (ص)فر.مودند:پشیمان شدن ،نسبت به گناه،سبب آمرزش گناه می شود.</font></font></font></p> text/html 2012-09-18T03:51:58+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور تمرین http://toghani.mihanblog.com/post/370 <p align="justify"> <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بهترین خاطره ی تابستان خود رابنویسید.</font></p><p align="justify"><font size="3">بهترین آرزوی خود را بنویسید.</font></p><p align="justify"><font size="3">امسال تابستان چه کارهایی انجام داده اید،فقط نام ببرید.</font></p><p align="justify"><font size="3">آن چیست،که پا و سر ندارد،گرد است و سر ندارد،اندر شکمش،ستارگان می در خشند،جز نام دو جانو ر ندارد؟</font></p><p align="justify"><font size="3">آن چیست که سنگین است،ولی وزن ندارد،شیرین است ولی مزه ندارد؟</font></p> text/html 2012-09-17T05:30:42+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور تمرین http://toghani.mihanblog.com/post/369 <p align="justify"><font size="3"> برای جمع های زیر چوب خط بکش</font></p><p align="justify"><font size="3">3+4+7</font></p><p align="justify"><font size="3">6+7+8</font></p><p align="justify"><font size="3">عزیزان دقت کنید برای کشیدن چوپ خط جمع سه عدد حتما از سه رنگ استفاده کنید</font></p><p align="justify"><font size="3">حالا با من شروع کنید برای جمع اولی با مداد رنگ آبی سه چوب خط می کشیم و از ادامه ی 3 از رنگ قرمز برای کشیدن چوب خط 4 شروع کنید تا به 5 رسیدید 2 تا دیگر را با قرمز بکشید حالا نوبت چوب خط 7 است&nbsp; از رنگ سبز استفاده کنید(2 تای قبلی قرمز بود متعلق به جمع 4 است از ادامه آن شروع می کنیم )3 تا باید سبز باشد&nbsp; تا چوب خط 5 ما کامل گرددتا 7 باید با سبز بکشید یعنی 4 تا چوب خط سبز.</font></p><p align="justify"><font size="3">حالا حاصل جمع را آسان تر حساب می کنید </font></p><p align="justify"><font size="3">2تا جوب خط 5 تایی می شود؟......</font></p><p align="justify"><font size="3">4تا چوی خط یکی می شود؟......</font></p><p align="justify"><font size="3">حاصل جمع شد عدد.....</font></p><p align="justify"><font size="3"><img alt="ColorPen_1016" src="http://4designer.ir/images/phocagallery/ashyae/madadrangi/thumbs/phoca_thumb_m_ColorPen_1016.jpg"></font></p><p align="justify"><font size="3"></font>&nbsp;</p> text/html 2012-09-16T05:32:02+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور نامه ای به معلّم کلاس دوم http://toghani.mihanblog.com/post/367 <p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چند روزی به پایان شهریور نمانده بود،رضا و خواهرش آذر برای خرید وسایل مدرسه هم<em>اه پدر و مادرشان به بازار رفته بودند. این روزها خیابان ها خیلی شلوغ بود. در خیابان راه می رفتیم و به فروشگاه ها نگاه می کردیم.بچّه ها سعی داشتند از پدر و مادر خود دور نشوند.رضا در میان مردم ناگهان معلّم خود را دید بی اختیار به طرف ایشان دوید و سلام کرد.آموزگار از دیدن رضا بسیار&nbsp; خوش حال شد. کم کم پدر ومادر رضا به طرف آنان آمدندو بعد از سلام و احوال پرسی یمعلّم رضا گفت:رضا جان نامه&nbsp;ی شما به&nbsp;دستم رسید. بسیار خوش حال شدم.خانم معلّم&nbsp;،از رضا به خاطر نامه تشکّر&nbsp; کرد، معلّمر.موقع خداحافظی از رضا خواست تابرای معلّم سال آینده هم نامه ای بنویسید&nbsp; .و به ایشان قول بده سال آینده مثل سال اوّل خوب درس می خوانی و خوب&nbsp; تلاش&nbsp;می کنی.</em></font></p> <p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><em>آنان با هم خداحافظی کردند .رضا و خانواده اش پس از خرید،به خانه برگشتند،رضا فوری به اتاق خود رفت و شروع به نوشتن نامه کرد. </em></font></p> <p align="justify"><em><font size="3">حالا شما عزیزان،مثل رضا جان برای آموزگار کلاس دوم خود نامه ای بنویسیدو در نامه به ایشان قول بدهید،سال حدیدخیلی خوب تلاش می کنید خیلی خوب درس می خوانیدو...............</font></em><a href="http://www.msnhiddenemoticons.com/download.aspx?id=2136"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ctl00_2136" src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/school/default/easy_test.gif"><font color="#212121"></font></a><font color="#212121"><a href="http://www.msnhiddenemoticons.com/download.aspx?id=2148"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ctl00_2148" src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/school/default/test.gif"></a></font><a href="http://www.msnhiddenemoticons.com/download.aspx?id=2150"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ctl00_2150" src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/school/default/writing.gif"><font color="#212121"></font></a><font color="#212121"><a href="http://www.msnhiddenemoticons.com/download.aspx?id=2132"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ctl00_2132" src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/school/default/cart.gif"></a></font></p> text/html 2012-09-15T23:07:54+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور حضرت فاطمه(س) http://toghani.mihanblog.com/post/368 <FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نیکی به والدین سپری در برابرخشم الهی است.</FONT> text/html 2012-09-14T23:28:17+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور ترجمه ی آیه ی 36 از سوره آل عمران http://toghani.mihanblog.com/post/366 <P align=justify><FONT size=3>هر زمان زکریا وارد محراب او می&nbsp;شد ،غذای مخصوص در کنار او می دید پس از او پرسید :"ای مریم!این روزی از کجا نصیب تو شده؟"گفت:"این از سوی خداست"خداوند به هر کس بخواهد ،بی حساب روزی می دهد.<IMG style="WIDTH: 146px; HEIGHT: 121px" src="https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRCrLrl0lSDCt9Vj-NHwfd_Q96XjrFIFsCgwrjERVdSxOUp3Xxjp7ZZPA" width=116 height=77></FONT></P> text/html 2012-09-14T22:02:45+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور تمرین فارسی و ریاضی http://toghani.mihanblog.com/post/365 <P><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>قبل و بعد از هر حروف را بنویسید.</FONT></P> <P><FONT size=3>........صاد.......&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;........ سین.........</FONT></P> <P><FONT size=3>.......طا........&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;............ظا...........</FONT></P> <P><FONT size=3>حروف هم صدای صاد را بنویسید.</FONT></P> <P><FONT size=3>7 تا بیشتراز 62</FONT></P> <P><FONT size=3>9تا کمتر از عدد18</FONT><FONT size=3>&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp; به جمع های 3+3 و6+6و1+1 جمع های دو قلو می گویند.حالا شماعزیزان چند جمع دو قلوی دیگر بنویسید</FONT></P> text/html 2012-09-14T08:44:42+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور پیامبراکرم(ص) http://toghani.mihanblog.com/post/364 <P align=justify><FONT color=#006600 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>امّت من در زمان مهدی(عج اللّه از چنان نعمتی بهر ه مند می شوند که ونظیر آن دیده نشده است.</FONT></P> <P align=justify><FONT color=#006600 size=3>و باز فرموده اند:"شما را به مهدی بشارت می دهم که به سوی مردم برانگیخته می شودو ساکنان آسمان و زمین از او خشنود می گردند.</FONT></P> <P align=justify><FONT color=#006600 size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-09-14T08:30:09+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور حتما بخوانید. http://toghani.mihanblog.com/post/363 <P align=justify><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>عزیزانم،چند روز دیگر به پایان تابستان گرم باقی نمانده با شروع فصل پاییز،مدرسه ها دو باره باز می شود،صدای دلنشین شما عزیزان در حیاط و کلاس های می پیچد،راستی عزیزان وسایل مدرسه خود را تهیّه کرده اید؟عزیزان حالا که فرصت دارید،دفاتر خود را زیبا و مرتب خط کشی کنید.مدادهای خود را برچسب بزنید.کیف و جا مدادی،&nbsp;سال گذشته را خوب بشویید،کتاب های سال اوّل خود را جداگانه در قفسه ای بگذارید،زیرا کلاس دوم به کتاب اوّل نیاز دارید.تمام دفاتر سال اوّل را برای من بیاورید.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>به امید دیدار شما عزیزان.</FONT></P> text/html 2012-09-13T12:44:08+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور حدیث http://toghani.mihanblog.com/post/362 <font color="#ff6600" size="3">حضرت علی فرمودند:هر کس نیتش پاک ونیکو باشد روزیش&nbsp;، فراوان و افزون خواهد شد</font>. text/html 2012-09-13T12:40:55+01:00 toghani.mihanblog.com زهرا طوقانی پور چیستان http://toghani.mihanblog.com/post/361 <font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آ ن چیست که نه ذست دارد و نه&nbsp;پا همیشه راه می رودو خسته نمی شود؟&nbsp;</font>